مدیر فروش: کامیار 09123311066        تلفن ثابت(فکس): 02125917291
بلوار ارتش شرق به غرب خ اوشان خ گلزار خ دانشگاه ک حلوایی پ29 ط 2 زنگ سوم
مدیر فروش: کامیار 09123311066
تلفن ثابت(فکس): 02125917291

لینک ارتباط مستقیم از طریق تلگرام با مدیر فروش